[VIỆT LẠC SỚ 4.0] HƯỚNG DẪN TẠO THÔNG TIN HỘ GIA ĐÌNH

chu_han

Hướng dẫn tạo thông tin các hộ gia đình trong phần mềm Việt Lạc Sớ 4.0

Để tạo thông tin các hộ gia đình, Quý thầy làm như sau:

– Tại màn hình Quản Lý Thông Tin Hộ Gia Chủ, Quý thầy click chuột chọn Tạo mới.

huong_dan_tao_thong_tin_ho_gia_dinh_10

– Hệ thống sẽ hiển thị màn hình tạo thông tin hộ gia đình như sau:

huong_dan_tao_thong_tin_ho_gia_dinh_9

  • Thông Tin Chung: Hiện thị những thông tin chung về tín chủ, khoa cúng, ngày cúng, đàn mã… giúp Quý thầy quản lý dự liệu cúng dễ dàng. Ô Họ tên tín chủ sẽ tự động cập nhật khi Quý thầy điền thông tin tại phần Tín chủ – Gia Quyến.

huong_dan_tao_thong_tin_ho_gia_dinh_8

  • Tín Chủ – Gia Quyến: Quý thầy nhập thông tin về các thành viên trong gia đình Tín chủ trong phần này. Bao gồm thông tin về tên tuổi, ngày tháng năm sinh, giới tính và cách xưng hô trong gia đình.

huong_dan_tao_thong_tin_ho_gia_dinh_7

Phần mềm sẽ tự động cập nhật họ tên chữ nho, năm âm, tuổi âm, sao, hạn, bát quái… cho Quý Thầy.

huong_dan_tao_thong_tin_ho_gia_dinh_6

  • Địa chỉ: Thông tin địa chỉ của hộ gia đình tín chủ.

huong_dan_tao_thong_tin_ho_gia_dinh_5

  • Cúng: Điền thông tin về thời gian cúng của hộ gia đình tín chủ.

huong_dan_tao_thong_tin_ho_gia_dinh_4

  • Chính tiến: Những thông tin chung về chính tiến, địa chỉ an táng… để cập nhật vào lòng sớ.

huong_dan_tao_thong_tin_ho_gia_dinh_3

– Sau khi đã điền xong thông tin do tín chủ cung cấp, Quý thầy click chuột vào nút Lưu Lại để lưu thông tin.

huong_dan_tao_thong_tin_ho_gia_dinh_2

Phần mềm sẽ hiện lên thông báo khi Quý thầy đã lưu thông tin hộ gia đình thành công.

huong_dan_tao_thong_tin_ho_gia_dinh_1

Như vậy, Việt Lạc Sớ đã hướng dẫn xong tính năng tạo thông tin hộ gia đình tín chủ.

Mọi yêu cầu hỗ trợ, Quý thầy xin vui lòng gọi đến số hotline 02473.099.991 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Chúc Quý thầy thành công!

02473 000 808