THÔNG BÁO GIÁ GIẤY IN TĂNG

Việt Lạc Sớ xin kính gửi thông báo chính thức việc tăng giá giấy tới toàn thể các quý khách hàng gần xa.

Bắt đầu từ ngày 9/4, Việt Lạc Sớ có sự điều chỉnh về giá giấy in. Nguyên nhân của việc tăng giá là do sự biến động của thị trường: phí nguyên liệu, phí nhân công, phí vận chuyển cùng nhiều chi phí khác tăng khiến tổng chi phí làm ra giấy thành phẩm tăng cao. Bởi vậy sự điều chỉnh giá này là tuân theo quy luật tự nhiên của thị trường.

giá sớ tăng

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Hotline: 0961499102- 2473 099 991 – 098 1049 836

Website: https://vietlacso.com

Email: [email protected]

Địa chỉ: Số 84 tổ dân phố Kiên Thành, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

02473 000 808