Hội trại Trúc Lâm lần thứ IV tại Thanh Hóa

Vừa qua, ngày 14-7, hội trại Trúc Lâm lần IV được khai mạc tại Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng (tỉnh Thanh Hóa). Hội trại đã diễn ra cho đến hết ngày 16-7.

Chư tôn đức BTC sinh hoạt cùng các bạn trẻ tại Hội trại Trúc Lâm III

Hội trại năm nay có chủ đề “Hỷ xả”, đã thu hút gần 400 bạn trẻ từ 13 tuổi trở lên đến từ các Đoàn thanh thiếu nhi Phật tử của các thiền viện thuộc thiền phái Trúc Lâm khu vực phía bắc.

Đây là hội trại truyền thống được tổ chức hàng năm, nhằm tạo cơ hội cho các đoàn giao lưu và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Qua đó, các đoàn sinh cũng có dịp để trao dồi thêm các kỹ năng và kiến thức Phật pháp thông qua việc tham dự vào các hoạt động sinh hoạt tập thể, văn nghệ và thi giáo lý.

02473 000 808