TƯGH chuẩn y nhân sự BTS PG tỉnh Tây Ninh

Theo quyết định số 392/QĐ.HĐTS được HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS thay mặt Ban Thường trực HĐTS GHPGVN ấn ký ngày 11-7-2017, TƯGH đã chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh khóa VI (nhiệm kỳ 2017-2022).

Theo đó, thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh khóa VI (nhiệm kỳ 2017-2022) gồm: 4 thành viên Chứng minh Ban Trị sự (HT.Thích Tịnh Khai, HT.Thích Diệu Khánh, HT.Thích Quảng Kim, HT.Thích Thông Nghiêm và 1 thành viên Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh (NT.Thích nữ Diệu Nghĩa); 36 thành viên Ban Trị sự gồm 19 thành viên Ban Thường trực, 17 Ủy viên Ban Trị sự), do HT.Thích Niệm Thới làm Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự; HT.Thích Huệ Tâm, Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni; ĐĐ.Thích Thiện Thức, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự…

Trước đó, ngày 14-15/6, BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh đã trang trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2017-2022) tại chùa Linh Quang (P.3, TP.Tây Ninh) với 250 đại biểu tham dự.

02473 000 808