Lễ khai pháp trường hạ chùa Tiên Hương (Nam Định)

Mới đây, sáng ngày 16-7, chư Tăng Ni 2 huyện Ý Yên và Vụ Bản đã vân tập tại trường hạ chùa Tiên Hương (X.Kim Thái, H.Vụ Bản, tỉnh Nam Định) tiến hành lễ phai pháp An cư kiết hạ.

Chứng minh buổi lễ có TT.Thích Quảng Hà, Phó chủ tịch HĐTS, Phó trưởng Ban TT BTS GHPGVN tỉnh Nam Định – ngôi Đường chủ Hạ trường cùng chư tôn đức Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni BTS Phật giáo tỉnh Nam Định, huyện Ý Yên, Vụ Bản và đông đảo nhân dân Phật tử địa phương cùng về tham dự.

Quang cảnh buổi lễ

Trường hạ chùa Tiên Hương năm nay có 132 Tăng Ni hành trì tu tập – gồm có 46 vị Tăng và 86 Ni thuộc hai huyện Ý Yên và Vụ Bản cùng thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới – Định – Tuệ, tiến tu Tam vô lậu học trong 3 tháng, đáp ứng lòng khát ngưỡng và mong cầu của tín đồ nhân dân Phật tử địa phương tòng Tăng an cư, nghe pháp, hộ trì Chính pháp và tiến tu trên con đường giải thoát.

Chư Ni hành giả

Tại buổi lễ, đại diện chư hành giả an cư dâng lời cầu pháp tới Thượng tọa Đường chủ hạ trường. Toàn thể hội chúng tại hạ trường Tiên Hương đã được nghe Thượng tọa đường chủ giảng dạy về ý nghĩa kinh Địa Tạng và Mục Kiền Liên.

Phật tử tòng Tăng tu học

Nhân dịp này TT.Thích Quảng Hà cũng đã có lời sách tấn chư tôn đức trong trường hạ phải nỗ lực tinh tiến tu tập, kiên trì tu tập học giáo lý qua Tam tạng (kinh – luật – luận) để tìm hiểu nghĩa kinh Phật và ý nghĩa cao sâu của chư Tổ đã giảng dạy.

TT.Thích Quảng Hà giảng pháp tại hạ trường

An cư kiết hạ là một truyền thống cao quý và đã trở thành nét đặc thù riêng của Phật giáo. Đây cũng là pháp tu hành của người xuất gia trong ba tháng, cùng quy tụ về một trú xứ để thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức nhằm phát triển đời sống tâm linh, tiến bước con đường giải thoát.

02473 000 808