Phân ban Ni giới T.Ư cúng dường các trường hạ

Ngày 11/7/2017 (nhằm ngày 18-6-Đinh Dậu), chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới T.Ư đã đến thăm, cúng dường các hành giả Ni đang cấm túc an cư tại trường hạ thuộc tỉnh Bình Dương và Tây Ninh.

Đoàn do NT.Thích nữ Như Xuân, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư làm Trưởng đoàn cùng các chư tôn đức Ni trong Ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư đã đến thăm, khuyến tấn chư hành giả Ni tại các trường hạ Ni – chùa Niết Bàn (Tây Ninh) và Tây Thiên (Bình Dương).

Tại các trường hạ, các Ni trưởng khuyến tấn, chia sẻ kinh nghiệm tu tập đến chư Ni trẻ đang an cư kiết hạ tại các trường hạ. Đồng thời, đại diện Ban Chức sự các trường hạ cũng báo cáo tình hình tu học tại trường hạ đến quý Ni trưởng liễu tri, tri ân chư tôn đức Ni đã quang lâm, quan tâm khuyến tấn chư Ni tu học, trao dồi Giới – Định – Tuệ trong ba tháng cấm túc tu tập.

Đồng thời, chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư cũng cúng dường một số tịnh tài, tịnh vật đến chư hành giả Ni tại hai trường hạ.

Được biết, kế hoạch của Phân ban Ni giới T.Ư là trong mùa An cư kiết hạ PL.2561, chư Ni Phân ban sẽ tổ chức 4 đoàn đến thăm, khuyến tấn, cúng dường chư Ni 32 trường hạ thuộc các tỉnh, thành miền Trung, miền Tây, miền Đông và TP.HCM.

02473 000 808