Chùa Thanh Hà tổ chức ngày tu an lạc kỷ niệm ngày vía Bồ Tát Quan Thế Âm

Ngày 12/07/2017 tức ngày 19/06/ Đinh Dậu, chùa Thanh Hà, Tp Thanh Hóa đã tổ chức khóa tu một ngày an lạc nhân ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm.

Trong tâm thức mỗi người, Bồ Tát Quan Âm là hình tượng biểu trưng cho lòng từ bi, thương yêu bảo bọc và che chở cho tất cả muôn loài. Thế nên Hành giả phải cố gắng tu tập và làm theo hạnh nguyện của Ngài.

Trước hết là trưởng dưỡng lòng từ bi. Mà muốn thương người thì phải thương mình trước. Đối với những gì chưa hoàn thiện thì không nên vì thế mà chán nản, buồn khổ. Đối với những gì hoàn thiện thì không nên sinh lòng tự cao, ngã mạn. Làm được như vậy thì tình thương mình dành cho người, cho đời mới trọn vẹn và chân thành được.

Thứ hai là noi theo hạnh nhẫn nhục của Ngài. Ngài đã từng nếm trải bao nhiêu oan trái, vô vàn nghịch duyên. Nhưng nhờ tâm nhẫn nhục Ngài đã vượt qua và chuyển hóa tất cả.

Nhân kỷ niệm ngày vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, những người con Phật đã cùng hướng tâm quy kính và cảm niệm ân đức của Ngài. Phật tử thực tập tánh nghe của Bồ Tát Quán Thế Âm, làm chủ năng lượng của mình và ứng dụng hạnh nguyện của Ngài trên bước đường nhập tri kiến Phật.

Tại khóa tu, đại chúng đã được Đại Đức Thích Nguyên Hối – Thạc sỹ Phật học chia sẻ pháp thoại về hạnh nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm. Sau đó, theo sự hướng dẫn của chư tăng, đại chúng tụng kinh Phổ Môn và thọ trì Đại Bi thập trú.

Sau giờ nghỉ trưa là nghi thức sám hối Ngũ Bách Danh và kinh hành niệm Phật. Khóa tu được khép lại trong niềm hoan hỉ và bình yên nội tâm của các hành giả tham dự.

02473 000 808