BTS Q.Phú Nhuận thăm trường hạ Kim Sơn

Vừa qua, ngày 10-7, Ban Trị sự Phật giáo Q.Phú Nhuận do TT.Thích Minh Nhật, UV BTS Phật giáo TP.HCM,Trưởng BTS Q.Phú Nhuận, đã đến thăm và cúng dường trường hạ Tổ đình Kim Sơn nhân mùa an cư.

Thay mặt Ni chúng hành giả an cư tại đạo tràng Tổ đình Kim Sơn, NS.Thích Nữ Lệ Thuận, Phó BTS Phật giáo Q.Phú Nhuận, Hóa chủ đạo tràng An cư Kiết hạ tại Tổ đình Kim Sơn có lời vấn an chư tôn đức phái đoàn, hoan hỷ chia sẻ đạo tình và cùng chư Phật tử đến thăm viếng cúng dường trường hạ.

Tiếp đến, Ni sư báo cáo sự tu học của hành giả an cư tại trường hạ. Theo đó từ năm 2010 đến nay, Ni trường Kim Sơn vẫn tuân theo chỉ đạo của ban Tăng sự TP tổ chức trường hạ tập trung cho chư Ni thành phố và các nơi về tu tập. Trải qua 8 mùa hạ, chư hành giả an cư tại trường hạ Kim Sơn luôn nhận được sự sách tấn của chư tôn đức, quý Ni trưởng về mặt tu tập, giữ gìn giới luật, trang nghiêm giới thân. Bên cạnh đó chư tôn đức cũng hỗ trợ chư Ni về tịnh tài, tịnh vật để giúp đại chúng chuyên tâm vào việc hành trì tu tập trong ba tháng hạ.

Nhiều năm qua, quý Ni trưởng vì tuổi cao không còn thường xuyên lui tới trong mùa an cư, nhưng Ni chúng Tổ đình Kim Sơn vẫn tuân giữ nền nếp tu tập chuẩn mực nghiêm túc trong ba tháng hạ. Mỗi ngày sáu thời tu tập, việc đi lại rất hạn chế.

Đặc biệt, năm nay Tổ đình Kim Sơn tổ chức khóa Hoằng luật nội trú nên việc cấm túc tu học và hành trì theo giới luật càng nghiêm ngặt. Chư hành giả an cư mỗi sáng cùng lên lớp học luật, buổi chiều cùng tụng luật. Các thời khóa lạy sám, công phu, cúng ngọ, quá đường, kinh hành, trì chú… vẫn y pháp hành trì miên mật xuyên suốt trong ba tháng an cư.

TT.Thích Minh Nhật cũng có mấy lời đạo từ sách tấn chư Ni tu tập giữ thân khẩu ý thanh tịnh trong ba tháng hạ. Qua đó, chư tôn đức BTS quận cũng ghi nhận công đức của Ni sư và chư Ni chúng tại Tịnh nghiệp đạo tràng Tổ đình Kim Sơn.

Chuyến thăm kết thúc trong sự hoan hỉ của cả hai bên.

02473 000 808