Chư Tăng Ni hệ phái Khất sĩ trì bình khất thực tại Pháp viện Minh Đăng Quang

Sáng 12-7 mới đây (nhằm 19-6 năm Đinh Dậu), hơn 600 chư tôn đức Tăng Ni hệ phái Khất sĩ thực hành pháp khất thực xung quanh khu vực Pháp viện Minh Đăng Quang. Những bước chân thanh thoát ôm bình bát khất thực, gợi lại hình ảnh củaTăng đoàn thời Đức Phật trong lòng Tăng chúng, Phật tử.

Đây là buổi lễ nằm trong khuôn khổ chương trình lễ Đại tường Cố HT. Pháp sư Giác Nhiên và Lễ Khánh thành Pháp viện Minh Đăng Quang.

Được biết, từ lúc khai lập đường lối hệ phái Khất sĩ, đức Tổ sư đã thực hành pháp Khất thực và chỉ dạy cho chư Tăng Ni tu học trong truyền thống Khất sĩ cũng trung thành với đường lối này.

Hàng ngàn Phật tử khắp nơi về tham dự, xếp thành hai hàng để cung đón và đặt bát cúng dường phẩm vật đến chư tôn đức trong đoàn khất thực.

02473 000 808