TƯGH chuẩn y nhân sự BTS PG tỉnh Nghệ An

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, vào ngày 1-7 vừa qua đã ký quyết định số 141/QĐ.HĐTS – về việc chuẩn y thành phần nhân sự BTS GHPGVN  tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ II (2017-2022).

Theo quyết định này, BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ II (2017-2022) gồm 25 vị (trong đó có 15 vị  Thường trực và 10 Ủy viên), do HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS làm Trưởng ban Trị sự.

Trước đó, ngày 22-6-2017, UBND tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 4592/UBND-NC về việc chấp thuận nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An  nhiệm kỳ II  (2017-2022).

Nguồn: giacngo.vn

02473 000 808