Tài liệu tham khảo

Với mong muốn giúp quý thầy chủ động trong việc làm phan, phướn, đàn kết… có tài liệu để tham khảo nghiên cứu về sớ sách. Việt Lạc đã sưu tầm, thiết kế, khôi phục bộ tài liệu gồm có:

 • Phan thiết kế, phan cô hồn, phan đàn kết…
 • Bài vị: bài vị sao; hiệu bài vị: tứ phủ, 12 quỷ vương du già, 36 quỷ vương, kết, các vong linh, chiêu hồn, đàn ngục, nhà mới, tiểu duyên…
 • Phù: điền hoàn, tiền duyên, tiền kiếp, trùng tang, trấn trạch….
 • Bùa: đàn kết, sát quỷ, hoàn thổ, kim quy….
 • Cáo: cắt kết trai đàn, chuyển luân quy tây, khai phương, phá ngục, phần sài trấn trạch, giải oan, an trấn hỏa đàn, ngũ phương, khai hỏa…
 • Sắc: cấp vong sắc; ngũ hổ sắc, thanh đồng sắc, tứ phủ, thổ công, bản điện…
 • Hịch: phát tấu, phần sài, trùng tang, thông thiên, điền hoàn, tề thiên…
 • Khoa cúng: –
  • File ảnh: thủy lục chư khoa, tạp tiếu chư khoa đại toàn
  • Khoa cúng nho: tiếp linh khoa, thỉnh phật khoa, triệu linh khoa, giải kết khoa, cắt đoạn đại khoa, tam phủ đối kháng, nghinh sư khoa…
  • Khoa cúng song ngữ: cúng phật khoa, cúng ba ngày, cúng tổ, cúng tống thần tam xa, cúng thánh khoa, trần triều khoa, trình đồng khoa, chiêu hồn khoa, điền hoàn, giải nhật thần…
 • Câu đối: cúng mông sơn, ngục kết, giải kết, đối mẫu, an cư…
 • FONT chữ: hán, nôm….
 • Bộ sớ: đàn kết, độ âm, ngục kết, giỗ tổ, khoán, tam phủ, tứ phủ, tiền duyên, dược sư, liệt sỹ trấn vong, giải quan sát, phần sài, tào quan….
 • Chầu văn: cô bé cửa suốt, cô năm suối lân, cô nhất vân đình, cô tấm đồi chè, chầu lục văn mới, bà chúa kho, ông chín, ông hoàng mười, cô đệ nhất…
 • Văn khấn nôm: cô hồn, gia tiên, từ đường, thổ công, giao thừa….
 • Bài sai ngũ hổ, sai vong, đường phục nguyện, văn tế, kiều vong, văn khai đàn, văn thỉnh…
 • Bộ đàn kết: 12 con giáp, phan đàn kết, quân kết, bảng thang bảng trà, bùa đàn kết, lục đoạn, thập nhị nhân duyên, lục căn, lục thức….

Hy vọng tài liệu sẽ giúp ích quý thầy trong việc làm đàn lễ sớ. Kính chúc quý thầy tâm thân an lạc!

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THAM KHẢO

Quý Thầy nào muốn thỉnh vui lòng đăng ký theo bảng thông tin:

 

Mọi chi tiết quý thầy vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Việt Lạc

Chuyên cung cấp số lượng lớn các mẫu lòng sớ, khoa cúng, hịch, bài vị, bùa, kinh kệ, phần mềm viết sớ…

Địa chỉ: Số 84, Tổ Kiên Thành, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Email: [email protected] Hotline: 02473 000 808