Vai trò của tín ngưỡng Thờ Mẫu trong đời sống tinh thần và đạo đức truyền thống

Đời sống tinh thần, đạo đức của mỗi cá nhân nói riêng hay mỗi dân tộc nói chung chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố. Trong đó, không thể phủ nhận rằng, tín ngưỡng là một trong những điều có sức tác động mạnh mẽ. Vậy, là một tín ngưỡng lâu đời của dân tộc Việt Nam, Thờ Mẫu đã có vai trò như thế nào trong đời sống tinh thần và đạo đức truyền thống. Mời các bạn cùng tìm hiểu đôi điều nhé!

Thực tế, khi một ai đó bước chân vào những nơi thờ tự, họ đều nghĩ rằng đây là chốn linh thiêng. Cho nên, bản thân mỗi tín ngưỡng đã có thể khơi dậy tính lương thiện và bản chất chân thành của con người vì họ muốn thể hiện sự tốt đẹp của mình trước những vị thần linh.

Lễ hội trong tín ngưỡng thờ Mẫu còn mang tính thiêng liêng, phản ánh tình cảm, sự ngưỡng mộ về vai trò của người mẹ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Những sinh hoạt của tín ngưỡng thờ Mẫu đã giúp liên kết mọi người, thậm chí vượt ra khỏi giới hạn của tư tưởng định kiến tôn giáo hoặc sự cục bộ địa phương để cùng hướng về một đối tượng linh thiêng, với một lễ hội thống nhất. Do đó, nó giúp phát khởi mối thiện tâm trong mỗi con người trong các mối quan hệ xã hội.

Không những thế, biểu tượng của các Mẫu được thờ ở đồng bằng Bắc bộ bao giờ cũng mang một ý chí kiên cường, sức mạnh tổng hợp để chiến thắng giặc ngoại xâm, thiên tai nhằm xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đây chính là nét đẹp truyền thống của người Việt Nam.

Tầm ảnh hưởng của tín ngưỡng thờ Mẫu còn được thể hiện qua cách ứng xử, tấm lòng, tâm hồn thật đẹp của các nhân vật được tôn thờ. Nhất là những cái đẹp của người phụ nữ Việt Nam là một biểu tượng cần được đề cao và luôn ghi nhớ.

Mặt khác, người Việt luôn tâm niệm rằng con cái được hưởng phúc từ người mẹ nên có câu “phúc đức tại mẫu”. Vì vậy tín ngưỡng thờ Mẫu đã góp một phần vào việc giáo dục và hướng con người đến với Chân – Thiện – Mỹ.

Cứ như thế, tín ngưỡng thờ Mẫu ngày càng khắc sâu vai trò của mình – là loại hình tín ngưỡng dân gian gắn liền với tập tục, truyền thống văn hóa đạo đức của người Việt Nam.

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU

Bài viết liên quan

02473 000 808