Giả sư để chèo kéo, xin tiền Phật tử trên địa bàn Q.1, TP.HCM

Trong buổi sáng ngày 2-7 mới đây, tại tổ đình Vạn Thọ – văn phòng BTS PG Q.1, TP.HCM xuất hiện nhiều đối tượng nam, nữ giả sư đứng, ngồi trước cổng, cầm bình bát chèo kéo xin tiền Phật tử.

Các đối tượng từ lớn tuổi cho tới nhỏ tuổi ngồi ngay trước lối ra vào cổng chùa và còn đứng ngồi rải rác tại các vị trí gần đó.

Được biết, nhân dịp BTS PG Q.1 tổ chức lễ cổ Phật khất thực cho chư Tăng Ni trên địa bàn quận nhằm tái hiện hình ảnh đẹp của Tăng đoàn từ thời Đức Phật. Lợi sự kiện này, các đối tượng giả sư xuất hiện tại đây cũng đắp y Khất sĩ, Nam tông, tay ôm bình bát chèo kéo Phật tử ngay trước cổng, gây ra hình ảnh xấu xí trong buổi lễ.

Theo TT.Thích Minh Quang, Trưởng BTS PG Q.1, để để phòng các đối tượng này trà trộn, BTC đã phát thẻ mời cho các chư Tăng Ni cũng như có lực lượng Phật tử hỗ trợ nhưng các đối tượng sau khi không được BTC cho vào đã tập trung trước cổng với số lượng quá đông và gây mất trật tự.

Hơn nữa, BTS PG TP đã có chủ trương không cho chư Tăng Ni đi khất thực, đặc biệt trong 3 tháng an cư. Do đó, các đối tượng xuất hiện trên đường tay ôm bình bát, xin tiền tại các cổng chùa, các giao lộ hay chợ đều là đối tượng giả sư, làm xấu đi hình ảnh tu sĩ Phật giáo.

Nguồn: giacngo.vn

02473 000 808