Tâm thiện chân kinh – 心善真經

Tóm tắt

Nội dung gồm 69 bài giáng thị, dụ, thi, ngâm, văn, ca của các bận tiên thiên, thánh thần nhằm khuyên răn người đời tu nhân tính đức, làm biệc thiện: Á thánh Mạnh tử giáng dẫn thi 亞聖孟子降引詩, Văn Xương Đế Quân giáng thi 文昌帝君降詩, Chu tướng quân giáng thị 周將軍降示, Quan thái tử giáng dụ 關太子降諭, Trương Tiên Đại Đế giáng khuyến thiện văn 張仙大帝降勸善文, Phạm Điện Soái giáng ngâm 范殿帥降吟…

Mọi chi tiết quý thầy vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Việt Lạc
Chuyên cung cấp số lượng lớn các mẫu lòng sớ, khoa cúng, hịch, bài vị, bùa, kinh kệ, phần mềm viết sớ…
Địa chỉ: Số 81, Tổ Kiên Thành, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
Email: [email protected]
Hotline: 02473 000 808

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU

Bài viết liên quan