Ngoại khoa khu yếu đại toàn – 外科樞要大全

Mô tả: Tờ tên sách, dòng bên phải: Thái y cổ tiên hiền viện tạo nguyên bản 太伊古先賢院造原本, dòng bên trái: Đinh mão tân tả 丁卯新寫. Hiệu chính vô ngoa 効正無訛.

Mặt sau: Thời Gia Long lục niên tuế Đinh Mão (1807) 嘉隆六年歲丁卯. Tân Kiến An Lạc Vĩnh Mỗ tả 新建安樂永姥寫. Cách trình bày thể hiện như bản này là chép theo một bản sách in đã được in ra vào năm nói trên, hoặc cũng có thể hiểu sách đang chuẩn bị để làm bản mẫu đem khắc in.

Theo mục lục, sách gồm 4 quyển:

Quyển 1: Đông tập, gồm 21 mục: nói về cách chẩn trị các bệnh sang thương.

Quyển 2: Tây tập, 21 mục: Não thư, nhĩ thương, tân thư, luỹ lịch, thời đổ bệnh, thời độc, trá thư, phát bối, phế thư phế uỷ…

Quyển 3: Nam tập, 18 mục: thận ung, nang ung, huyền ung, tiện ung…

Quyển 4: Bắc tập: sang thương các chứng phụ phương, tiêu đề các phụ phương, thác lý tiêu độc tán.

Quý thầy muốn được nhận tài liệu miễn phí về khoa phạm vui lòng đăng ký dưới Form này

 

Mọi chi tiết quý thầy vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Việt Lạc
Chuyên cung cấp số lượng lớn các mẫu lòng sớ, khoa cúng, hịch, bài vị, bùa, kinh kệ, phần mềm viết sớ…
Địa chỉ: Số 84, Tổ Kiên Thành, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
Email: [email protected]
Hotline: 02473 000 808

02473 000 808