BÀI BẢN THÔNG THƯỜNG CỦA MỘT BUỔI LỄ

I – THỨ TỰ MỘT THỜI KINH

 1. Nghi thức.
 2. Niệm hương (nguyện hương), bạch Phật (kỳ nguyện).
 3. Tán Phật: (Pháp Vương…)
 4. Xướng đảnh lễ (quán tưởng): Năng lễ…
 5. Ðảnh lễ tam bảo: Nhất tâm đảnh lễ…
 6. Tán hoặc tụng một bài cúng dường hoặc sái lịnh (tùy theo tính cách buổi lễ).
 7. Tụng chú Ðại Bi, tán Cam Lổ Vương hoặc bài Trí huệ.., .
 8. Tác bạch tuyên sớ (nếu không có sớ thì tác bạch mà thôi).
 9. Khai kinh kệ (nếu tụng kinh bộ).
 10. Tụng kinh: Sám Hối, Cầu An, Cầu Siêu (Quy Y Linh).
 11. Niệm Phật. Sám
 12. Tụng bát Nhã và Chư Phẩm Thần Chú.
 13. Hồi hướng:…Công đức Thù thắng hạnh…
 14. Phục nguyện.
 15. Tam tự quy. Nguyện dĩ thử công đức…

II – NIỆM HƯƠNG BẠCH PHẬT

    A – Khóa lễ hằng ngày

 • Thì thầm đọc hoặc đọc lớn  tiếng bài “nguyện hương”, trí quán tưởng pháp vị của hương biến thành đài mây hương thơm ngát để dâng cúng mưới phương Tam bảo. Nguyện hộ trì cho mình và tất cả chúng sanh nhờ vào  công đức nầy mà tâm bồ đề kiên cố, lòng đạo mở mang, tu thành chánh quả.

    B – Các khóa lễ cầu an:

 • Như phần trên, nhưng quán tưởng đến câu “hộ trì cho đệ tử / bệnh nhân…..” được nhờ công đức nầy, tật bệnh tiêu trừ, thân thể bình phục. Nếu bịnh tình quá nặng, vô phương cứu chửa thì quán tưởng đến câu “nếu bệnh nhân đã đến ngày mãn kiếp, xin rũ lòng thương xót, tiếp dẫn về Cực lạc, siêu thoát Luân hồi”.

    C – Các khóa lễ cầu siêu:

 • Quán tưởng như trên và xin cho hương linh, âm linh được nhờ công đức nầy, nghiệp chướng tiêu trừ, trí huệ khai minh, phát bồ đề tâm, siêu sanh Cực lạc, liên hoa hóa sanh, chứng ngôi bất thoái.
 • Thời gian (ngày…, tháng…, năm…). Không gian (địa chỉ: nhà, tang nghi quán, chùa hay bất cứ ở đâu). Nơi nầy có thờ Phật hay không (phụng Phật, kiến diện phụng Phật, kiến đàn phụng Phật, hay vọng Phật…), tu hương phúng kinh  (lý do hành lễ). Kim…(tên gia chủ…), cầu nguyện cho ai… ( tên người được cầu an, hay cầu siêu…) phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, vĩnh ly khổ ách. Phổ nguyện: âm siêu dương thái, hãi yến hà thanh, pháp giới chúng sanh, tề thành Phật đạo (nếu cầu an). Phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, tốc xã mê đồ, siêu sanh tịnh độ, ngưỡng kỳ chư Phật từ bi, phóng quang tiếp độ hương linh vãng sanh Cực lạc Quốc ( Câu Siêu)

III – NHỮNG ÐIỀU CẦN LƯU Ý TRƯỚC KHI HÀNH LỄ.

 • Những lễ cầu an, cầu siêu hay cúng ngọ Phật, tại chốn Già Lam Tịnh xá hoặc tư gia Phật tử đã có thờ Phật rồi. Ðảnh lễ tam bái xong, trước tiên phải tán một bài gì có ý nghĩa “cúng hương” như: Giới hương, Lư hương, Hương vân, Tâm diên, Hương tài v.v….Cuối bài có câu “Nam Mô Hương vân Cái Bồ tát” ( 3 lần ). Rồi sau đó mới được tán những bài khác ngoài ý nghĩa nói trên.
 • Trái lại, những lễ như: Trị quan, Trị huyệt hoặc An Vị Phật hoặc khánh thành…khi bắt đầu khởi lễ, phải tán một bài có ý nghĩa sái tịnh như: Tào Khê Thùy, Hải Chấn hoặc Dương Chi (tùy ý chọn)…Cuối bài có câu “Nam Mô Cam Lồ Vương Bồ tát”.
 • Sau các bài tán, khi bắt đầu buổi lễ, phải tụng “Chú Ðại Bi” và kết thúc phải tụng “Bát Nhã” áp dụng cho tất cả các lễ trước bàn Phật.
 • Cuối cùng: Tam tự quy và Hồi hướng

Mọi chi tiết quý thầy vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Việt Lạc
Chuyên cung cấp số lượng lớn các mẫu lòng sớ, khoa cúng, hịch, bài vị, bùa, kinh kệ, phần mềm viết sớ…
Địa chỉ: Số 81, Tổ Kiên Thành, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
Email: [email protected]
Hotline: 02473 000 808

BỘ SỚ CÚNG NĂM MỚI ĐẦY ĐỦ 14 LÁ CHỮ QUỐC NGỮ CHO GIA ĐÌNH

Chương trình khuyến mại cực lớn, giảm giá đến 40% cho bộ sớ 14 lá.

SỐ LƯỢNGGIÁ GỐCGIÁ KHUYẾN MẠI
10 – 4980.000₫ 50.000₫
50 – 9970.000₫ 40.000₫
100 – 29960.000₫ 30.000₫
300 – Nhiều hơn40.000₫ 20.000₫

MUA NGAY

Bài viết liên quan

02473 000 808